راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
دوشنبه 5 اسفند 300,000
چهارشنبه 7 اسفند 171,000
پنجشنبه 8 اسفند 171,000
یکشنبه 11 اسفند 217,000
دوشنبه 12 اسفند 300,000
چهارشنبه 14 اسفند 239,000
پنجشنبه 15 اسفند 194,000
یکشنبه 18 اسفند 217,000
دوشنبه 19 اسفند 395,000
چهارشنبه 21 اسفند 217,000
پنجشنبه 22 اسفند 217,000
یکشنبه 25 اسفند 285,000
دوشنبه 26 اسفند 581,000
چهارشنبه 28 اسفند 445,000
پنجشنبه 29 اسفند 411,000
یکشنبه 3 فروردین 308,000
دوشنبه 4 فروردین 581,000
چهارشنبه 6 فروردین 285,000
پنجشنبه 7 فروردین 581,000